ASECU – Association of Economic Universities of South-Eastern Europe

Organizacja powstała w 1996 r. (w Salonikach, Grecja), zrzesza 60 uniwersytetów z 16 krajów. Głównym założeniem tej organizacji jest promocja oraz rozwój pracy naukowo-badawczej członków stowarzyszenia w świecie oraz praca nad doskonaleniem programów kształcenia stowarzyszonych uniwersytetów poprzez wymianę sylabusów oraz dyskusję nad zmianami w szkolnictwie wyższym w Europie, wymianę nauczycieli oraz studentów pomiędzy współpracującymi uniwersytetami.

Uniwersytet Rzeszowski w 2008 r., jako pierwszy uniwersytet z Polski został wpisany na listę członków tej organizacji. Przez lata wypracowano platformę wymiany myśli poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowych ASECU. Działalność stowarzyszenia jest związana z popularyzacją badań naukowych oraz środowiska akademickiego poszczególnych jej członków.

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytet Rzeszowski był organizatorem trzech konferencji oraz innych wydarzeń, na których prezentowane były poglądy naukowe zarówno przez naukowców, jak również studentów oraz doktorantów:

  1. 8th International Conference of ASECU “Determinants of regional development in the context of the globalization process”, organized by theRzeszow University Faculty of Economics, 17–18 May 2012, Rzeszow, Poland.
  2. 4th International Summer School and 4th International Conference of ASECU Youth “Socio-Economic Regional development in the context of European Integration”, 2014-07-15 – 2014-07–18 organized by theUniversity of Rzeszow Faculty of Economics.
  3. Szkoła Zimowa ASCECU Youth pt. „VIA CARPATIA – A ROUTE TO THE FUTURE; SOCIO-ECONOMIC AND GEOPOLITICAL ASPECTS"; 17-21.02.2020.
  4. „DEPOPULACJA W KRAJACH I REGIONACH TRÓJMORZA UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE”, 17.02.2020 r.

Stowarzyszenie ASECU posiada czasopismo naukowe, które jest platformą wymiany myśli i dyskusji naukowych - South-Eastern Europe Journal of Economics SEEJE.

Innym znaczącą aktywnością ASECU było powołanie do życia organizacji studentów w ramach stowarzyszenia - ASECU Youth, którego działalność nakierowana jest na studentów oraz ich rozwój.

Ostatnim przedsięwzięciem, jest powstanie ASECU-NAER (Network for Applied Economic Research), którego celem jest szeroko rozumiana współpraca naukowa poprzez prowadzenie wspólnych badań.