Cheer You @P

Cheer You @P - CHangemakers’ education for more Equality, Entrepreneurial spirit and Resilience focussing on Youth through online Platforms to projekt, który łączy partnerów z Austrii, Hiszpanii, Estonii, Polski i Grecji. Głównym celem projektu jest wskazanie nowych sposobów na innowacje ekosystemu przedsiębiorczości, tak aby możliwe było wspieranie przedsiębiorczości kobiet w pięciu zaangażowanych krajach.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Wprowadzenie innowacji w nauczaniu przedsiębiorczości, w tym umiejętności coachingu i mentoringu trenerów / nauczycieli
  • Wspieranie umiejętności edukacyjnych osób pracujących z młodzieżą / trenerów / nauczycieli mających na celu przezwyciężanie stereotypów związanych z płcią
  • Identyfikacja, projektowanie i pilotowanie ekosystemów przedsiębiorczości wspierających przedsiębiorcze kobiety w krajach partnerskich
  • Poprawa umiejętności cyfrowych i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości zarówno osób pracujących z młodzieżą, jak i młodych kobiet w celu rozwoju umięjętności i kariery zawodowej
  • Pozytywny wpływ i szerzenie ducha przedsiębiorczości podczas kryzysu COVID19

Projekt jest realizowany w ramach Erasmus+ i trwa od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r.

Więcej informacji o projekcie