Aktualności

Wykład byłego dowódcy Jednostki Wojskowej „GROM” płk. Piotra Gąstała dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego

13 maja 2023 roku zajęcia dla studentów III roku Bezpieczeństwa wewnętrznego przeprowadził płk Piotr Gąstał. Pan Pułkownik to były dowódca Jednostki Wojskowej “GROM” (2011-2016). Odznaczony: Krzyżem Zasługi za Dzielność, Gwiazdą Iraku, Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem „Pro Patria”, Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Złotą Odznaką GROM. Uczestnik operacji m.in. na Haiti, Slawonii, Kosowie, czy Zatoce Perskiej.

Praktyczne zajęcia z płk. Piotrem Gąstałem były elementem stażu realizowanego w ramach Kompleksowego programu rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego (POWR.03.05.00-00.Z072/18), który odbywa się w Fundacji “Grom”. Siła i Honor. Podczas stażu studenci poznali: historię wojsk specjalnych, historię i tradycje JW “GROM”, zasady prawa konfliktów zbrojnych, przykłady współpracy administracji rządowej z Siłami Zbrojnymi RP. Opiekunem stażystów jest Pan Michał Olton — członek Rady Fundacji “Grom”. Siła i Honor i jednocześnie członek Rady Interesariuszy Zewnętrznych Instytutu Nauk o Polityce UR. Nadzór nad stażem ze strony Fundacji sprawuje Prezes Pani Agnieszka Petelicka. Staż jest płatny, stypendium wynosi 7560 zł dla każdego studenta.

wstecz