Aktualności

Pan dr hab. Wojciech Walat, prof. UR powołany na Członka Rady do spraw Informatyzacji Edukacji

Miło nam poinformować, że decyzją Minister Edukacji Barbary Nowackiej, Pan dr hab. Wojciech Walat, prof. UR został powołany na Członka Rady do spraw Informatyzacji Edukacji.

Rada została powołana 28 lutego 2024 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji.

Główne zadania Rady do spraw Informatyzacji Edukacji:

  • wspieranie Ministra Edukacji, w zakresie wdrażania technologii cyfrowych w systemie oświaty;
  • przedstawianie Ministrowi rekomendacji dotyczących kierunków działań w systemie oświaty związanych z rozwojem w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy;
  • wyrażanie opinii i inicjowanie działań w zakresie edukacji informatycznej, edukacji medialnej i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie oświaty oraz ich wpływu na bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży;
  • inicjowanie działań w zakresie podniesienia jakości kształcenia w systemie oświaty z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • przygotowywanie, na wniosek Ministra, opinii, ekspertyz i innych dokumentów, w zakresie zadań wyżej wymienionych.

wstecz