Aktualności

Już po raz drugi w Uniwersytecie Rzeszowskim zorganizowano wydarzenie pn. Adwokat na uczelni

15 listopada br. w Uniwersytecie Rzeszowskim miało miejsce wydarzenie pn. Adwokat na uczelni.

Organizatorem przedsięwzięcia, które już po raz drugi odbyło się w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego była Naczelna Rada Adwokacka we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie oraz Instytutem Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Spotkanie zorganizowane zostało z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta. Podczas wydarzenia studenci kierunku Prawo spotkali się z uznanymi przedstawicielami środowiska adwokatów, którzy przybliżyli zebranym specyfikę tego zawodu. Ciekawej dyskusji z udziałem studentów towarzyszyła także rozmowa na temat tego, jaką rolę pełni samorząd adwokacki, jak również tego jak wygląda droga na aplikację i sam jej przebieg.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR, która podkreśliła, że po raz pierwszy spotkanie odbyło się 17 listopada 2022 roku równocześnie w 22 uczelniach wyższych w całej Polsce, w tym w Uniwersytecie Rzeszowskim. Pani Dyrektor wskazała także na stałą współpracę Instytutu Nauk Prawnych z Naczelną Radą Adwokacką w ramach tej ciekawej inicjatywy o charakterze badawczym i dydaktycznym.

W imieniu Pani Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych, prof. dr hab. Elżbiety Feret głos zabrała Pani dr Dorota Semków, pełniąca funkcję Pełnomocnika Prorektora Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą.

W organizacji spotkania uczestniczyli studenci zrzeszeni w kołach naukowych działających przy Instytucie Nauk Prawnych, tj. Studenckiego Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawczego „Ius Romanorum” oraz Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej.

Dziękując przedstawicielom samorządu adwokackiego – Pani Adwokat Beacie Woś, Panom Adwokatom — Dariuszowi Lipskiemu i Arkadiuszowi Lipskiemu oraz przedstawicielowi aplikantów Panu Jakubowi Markowi za wspólne spotkanie.

 

 

wstecz