Aktualności

Konferencja Naukowa pt. „Świadcząca rola samorządu”

W dniach 7-9 maja 2023 r. odbyła się w Komborni k. Krosna konferencja naukowa pt. Świadcząca rola samorządu. Organizatorem konferencji był Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Zakład Prawa Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja objęta została patronatem JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka.

Konsekwencję Organizatorów, przejawiającą się w cykliczności organizacji tego typu spotkań naukowych, a także ich znaczenie dla środowiska administratywistów i finansistów doskonale wyeksponował i podkreślił w trakcie powitalnego przemówienia, JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Kolejno, prof. dr hab. Elżbieta Ura Kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Administracyjnego i dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych UR podkreśliły w swoich przemówieniach m.in., że konferencje naukowe, w szczególności te organizowane przez ośrodek rzeszowski, są forów żywych dyskusji naukowych i miejscem kształtowania się idei i myśli, których efektem jest późniejsza współpraca różnych środowisk akademickich.

W trakcie Konferencji zostało wygłoszonych blisko 30 referatów, z których 5 pierwszych miało charakter referatów wprowadzających. Ich autorami byli w kolejności profesorowie: Bronisław Sitek, Iwona Niżnik-Dobosz i Piotr Dobosz, Jerzy Korczak, Dorota Dąbek i Piotr Lisowski. Wszystkie referaty były niezwykle interesujące oraz zakreśliły perspektywę historyczną i teoretyczną dla pozostałych wystąpień.

Po części wprowadzającej odbyła się sesja pierwsza, podczas której swoje wystąpienia przedstawili: dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK, dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, assoc. prof. JUD-r. Radomír Jakab, PhD, Lukáš Jančát, PhD, dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, dr hab. Sebastian Gajewski, prof. EWSPA, dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UŁ oraz dr hab. Magdalena Małecka – Łyszczek, prof. UEK.

Kolejnego dnia, odbyła się sesja druga, w której głos zabrali: dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH, dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM, dr hab. Michał Mariański, prof. UWM, dr Paweł Śwital, dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińskia, prof. UJ oraz mgr Anna Kawecka, dr Karolina Rokicka-Murszewska, ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, dr Iwona Florek, dr hab. Agata Barczewska – Dziobek, prof. UR, dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM, dr Adam Pietrzkiewicz, dr hab. Robert Suwaj, prof. PW oraz dr Marcin Mamiński.

Zwieńczeniem drugiego dnia obrad konferencyjnych była dyskusja, stanowiąca doskonały obszar wymiany poglądów, spostrzeżeń oraz doświadczeń związanych z zaproponowanym przez Organizatorów tematem konferencji. Konferencji związanej z ustaleniem rzeczywistego znaczenia świadczącej roli samorządu, tak istotnego szczególnie obecnie wobec wyzwań otaczającej nas rzeczywistości.

wstecz