Konferencja Naukowa Edukacja – Technika – Informatyka

W dniu 21 września 2021 r. miała miejsce XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja – Technika – Informatyka zorganizowana przez

Zakład Edukacji Nauczycieli

Instytutu Pedagogiki

 przy współpracy z:

Departmentof Primaryeducation University of Ioannina (Greece)

Dwujęzycznym Liceum Uniwersytetu Rzeszowskiego

Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego: Pracownia Technologii Lifelong Learning; Pracownia Optymalizacji i Transferu Wiedzy; Pracownia E-Learningu; Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Kołem Naukowym: Edukacja bez Granic

 

W tegorocznej konferencji udział wzięli goście z wielu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych:

 

Polska

 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Rzeszowska
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Rzeszowski

Czechy

 • University of Ostrava, Faculty of Education
 • University of West Bohemia - Faculty of Health Care Studies
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • DTI University

Rosja

 • Moscow State Pedagogical University
 • Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs

Serbia

 • School for primary and secondary education with dormitory "Vuk Karadžić" Secondary medical school "Dr Ruzica Rip"

Słowacja

 • Prešovská Univerzita v Prešove

Ukraina

 • Berezhany Professional College
 • Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS of Ukraine
 • National Dragomanov Pedagogical University
 • Municipal Higher Educational Institution “Vinnitsa academy of continuous education”
 • Vasyl’ Stus Donetsk National University

Węgry

 • Eötvös Loránd University, Budapest

Wielka Brytania

 • Cambridge University

 

Łącznie w czasie obrad konferencyjnych wygłoszono 26 referatów z czego 16 stanowiły prezentacje gości zagranicznych.

 

W głównej części konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili problematykę kształcenia w dobie COVID-19 oraz zmiany ryzykownych zachowań studentów w sieci w trakcie pandemii.

Natomiast w centrum uwagi uczestników poszczególnych sekcji panelowych znalazły się zagadnienia związane z wielostronnymi analizami problemów edukacji technicznej, wykorzystania technologii IT w edukacji oraz kreowania nowych kompetencji społeczeństwa informacyjnego.