Sympozjum SKK - Edukacja oraz działalność opiekuńczo-wychowawcza w czasie pandemii w Polsce

Pandemia COVID-19, z którą borykamy się od ponad roku, przed każdym z nas postawiła nowe wyzwania, którym musieliśmy sprostać. Szukanie nowych rozwiązań dotyczyło także szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Temat edukacji zdalnej, jej skuteczności, wad i zalet jest rozległy, zdecydowanie wymaga dyskusji oraz badań. Zainteresowane tą tematyką członkinie Studenckiego Kręgu Korczakowskiego działającego w Instytucie Pedagogiki, w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod kierownictwem opiekunki koła – dr Wiesławy Walc, zorganizowały sympozjum na temat edukacji oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej w czasie pandemii w Polsce. Z uwagi na sytuację epidemiczną, spotkanie odbyło się na platformie Ms Teams, 27 maja 2021r.

Podczas sympozjum można było dowiedzieć się, jak w czasie pandemii funkcjonują Wioski Dziecięce SOS oraz jakie rozwiązania pandemiczne wdrożyć musiała szkoła przyszpitalna. Poruszona została kwestia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży podczas edukacji zdalnej, a także jej wpływ na relacje między rodzeństwem. Słuchacze poznali również wstępne wyniki badań prowadzonych przez Studencki Krąg Korczakowski, dotyczących opinii pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wyższych oraz nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich na temat kształcenia zdalnego. Podczas sympozjum nie zabrakło dyskusji, wymiany doświadczeń oraz opinii na temat edukacji on-line.  Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i miało ogromną wartość merytoryczną.

Sympozjum nie odbyłoby się bez pomocy dr Anny Śniegulskiej, dr. inż. Tomasza Warzocha, mgr Dariusza Krysiaka oraz mgr Elżbiety Telesz, którym składamy serdeczne podziękowania za  współorganizację spotkania, wygłoszone referaty i dyskusję. Dziękujemy również zaproszonym prelegentom oraz uczestnikom, mając nadzieję na kontynuację współpracy w przyszłości. Ogromne podziękowania składamy również naszemu opiekunowi koła – dr Wiesławie Walc, bez której zaangażowania i wsparcia merytorycznego, sympozjum oraz badania organizowane przez Studencki Krąg Korczakowski nie miałyby miejsca.

 

Gabriela Czech – Studencki Krąg Korczakowski

skk.jpg [59.72 KB]