Pierwsza w Instytucie Pedagogiki obrona rozprawy doktorskiej

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w szeregach kadry naukowej naszego Instytutu mamy kolejną osobę, która uzyskała stopień naukowy doktora.

W środę 1lipca 2020 r., odbyła się pierwsza w Instytucie Pedagogiki obrona pracy doktorskiej. Ze względu na panującą pandemię miała charakter zdalno-tradycyjny.

Autorką dysertacji naukowej  pt. Deklarowany a realizowany styl nauczania nauczycieli szkół podstawowych była Pani mgr Monika Zielińska. Praca powstała pod kierunkiem Pana Prof. UR dra hab. Ryszarda Pęczkowskiego. Funkcję promotorem pomocniczego pełniła Pani dr Bożena Dusza.

Recenzentami pracy byli Pan Prof. dr hab. Stanisław Dylak z UAM im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz  Prof. dr hab. Maciej Tanaś z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Obronie przewodniczył Prof. UR dr hab. Janusz Miąso. W skład Komisji Doktorskiej weszli Pani Prof. UR dr hab. Marta Wrońska, oraz Panowie Prof. dr hab. Roman Pelczar, Prof. UR dr hab. Grzegorz Grzybek, Prof. UR dr hab. Wojciech Walat. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony oraz nadania stopnia doktora.

Fragmenty recenzji:

„Nie mam wątpliwości, że Monika Zielińska w rozprawie „Deklarowany a realizowany styl nauczania nauczycieli szkół podstawowych” ujawnia własne, wysokie kompetencje w zakresie: dydaktyki ogólnej i pedeutologii. Przedłożona do oceny praca ma dobre odniesienia teoretyczne, jest inspirująca poznawczo, jest również cenna w zakresie możliwych konsekwencji praktycznych. Niebagatelnym walorem ocenianej rozprawy jest jej język. Autorka potwierdza nie tylko dobre oczytanie w literaturze naukowej (stąd trafne i liczne odniesienia do teorii, koncepcji i badań naukowych), ale też posiada sprawne pióro” -  Prof. dra hab. Maciej Tanaś

 „Niebywale ważną częścią tej rozprawy jest dokonana i ciekawie przedstawiona dyskusja wyników przeprowadzonych badań i wyprowadzonych z nich wniosków. Uważam, że sposób przedstawienia wyników badań oraz  ich interpretacja, a w tym dokonana dyskusja wyników i wniosków z badań, świadczą o dojrzałości doktoranta jako badacza. Z takim wnioskiem mamy tu niewątpliwie do czynienia” -  Prof. dr hab. Stanisław Dylak.

 

Rada Naukowa Kolegium Nauk Społecznych na nadzwyczajnym posiedzeniu, które odbyło się 6 lipca 2020 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora z wyróżnieniem Pani mgr Monice Zielińskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: pedagogika.

W imieniu społeczności akademickiej Instytutu Pedagogiki, gratuluję nowej Pani Doktor Monice Zielińskiej, życząc dalszych sukcesów naukowych.

Prof. UR dr hab. Marta Wrońska

Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki

ds. nauki i jakości kształcenia