„Czerwona Kokardka” dla dr Marii Łukaszek z Instytutu Pedagogiki

W Polsce „Czerwona Kokardka”, jest przyznawana z okazji Światowego Dnia AIDS. Wyróżnienie to jest wyrazem solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS, ich rodzinami oraz przyjaciółmi. Symbolizuje także zaangażowanie w działania profilaktyczne zmierzające do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV w populacji (między innymi rozpowszechnianie testowania w kierunku zakażeń HIV oraz motywowanie zakażonych osób do niezwłocznego podjęcia leczenia, co zmniejsza, a nawet redukuje ryzyko dalszej transmisji wirusa).

czerwona kokardka.jpg [5.75 KB]

 

Dr Maria Łukaszek została wyróżniona podczas XXIX Konferencji: Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie ze względu na realizację badań społecznych dotyczących problematyki HIV/AIDS (np. https://aids.gov.pl/badania_spoleczne/postawystudpodk/, stanowiących podstawę realizacji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Czy wiesz, że..." (https://aids.gov.pl/czy_wiesz_ze/; https://aids.gov.pl/czy_wiesz_ze-21/ ), wkład merytoryczny do dokumentu programowego Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na lata 2022-2026, oraz działania podejmowane w środowiskach osób marginalizowanych: odbywających karę pozbawienia wolności oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych.

foto.jpg [289.72 KB]

Minister Zdrowia Pan dr Adam Niedzielski wręcza nagrodę Pani dr Marii Łukaszek

Zdjęcie pochodzi ze strony organizatora konferencji:
https://www.facebook.com/FundacjaResHumanae/photos/a.3384153705195291/3384146545196007

Polecam także ciekawy artykuł Pawła Walewskiego, który ukazał się w Polityce Światowy Dzień Walki z AIDS to w Polsce dzień walki z uprzedzeniami. Autor przytacza w nim badania Pani dr Marii Łukaszek „(…) Z  badań sondażowych dr Marii Łukaszek z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, przeprowadzonych wśród studentów uczelni podkarpackich na temat HIV/AIDS, wynika, że z ich wiedzą jest gorzej niż 15 lat temu, kiedy analizowała wyniki podobnej ankiety. Tylko 32 proc. studentów potrafi właściwie ocenić ryzyko zakażenia wirusem HIV, równie niski odsetek wie, jakie są jego źródła i niestety większość prezentuje postawę zupełnie nieadekwatną wobec współczesnych możliwości leczenia. A przecież z badań przeprowadzonych przez prof. Zbigniewa Izdebskiego wiemy, że w Polsce im większy poziom wykształcenia, tym lepszy poziom wiedzy na temat HIV/AIDS. – Skoro na Podkarpaciu obniżyła się świadomość wśród studentów, to co myśleć o innych mieszkańcach tego regionu i o reszcie społeczeństwa? – zastanawia się dr M. Łukaszek. Cały artykuł można przeczytać tutaj

W imieniu Dyrekcji gratuluję osiągnięcia  Pani dr Marii Łukaszek i życzę kolejnych sukcesów naukowych – Prof. UR dr hab. Marta Wrońska, Z-ca  Dyrektora Instytutu Pedagogiki