Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022/2023

W celu wyświetlenia harmonogramu zajęć należy użyć przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Następnie wybrać kierunek (studia podyplomowe) oraz specjalność.

Prosimy zwrócić uwagę na właściwą edycję studiów 2022-2023.

Harmonogramy są aktualizowane na bieżąco.

Harmonogramy zajęć tutaj

Kontakt:

dr hab. prof. UR Janusz Miąso - kierownik studiów podyplomowych, jmiaso@ur.edu.pl

mgr Ewelina Hamerla - administracja studiów (telefon 17 872- 18- 16, poniedziałek - piątek 8:00-15:00, ehamerla@ur.edu.pl)