Zakład Pedagogiki Rodziny

  1. Dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR - Kierownik
  2. Dr Wiesław Matyskiewicz
  3. Dr Magda Urbańska
  4. Dr Ewa Markowska – Gos ½ etatu
  5. Dominika Uberman-Kluz – urlop wychowawczy