Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

  1. Dr hab. Marek Paluch, prof. UR - Kierownik
  2. Dr Monika Badowska – Hodyr
  3. Dr Maria Łukaszek
  4. Dr Anna Mazur
  5. Dr Dorota Pstrąg
  6. Mgr Agnieszka Wróbel – Chmiel