Zakład Teorii Wychowania i Opieki

  1. Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR - Kierownik
  2. Dr Wiesława Walc
  3. Dr Justyna Meissner – Łozińska
  4. Dr Anna Śniegulska
  5. Dr Radosław Malikowski
  6. Dr Zbigniew Chodkowski