Zakład Historii Myśli Pedagogicznej

  1. dr hab. Roman Pelczar - Kierownik
  2. Dr hab. Jolanta Lenart, prof. UR
  3. Dr Ewa Barnaś – Baran
  4. Dr Elżbieta Dolata
  5. Dr Paweł Juśko
  6. Dr Zofia Frączek