Katedra Badań Szkoły i Społeczeństwa Zmediatyzowanego

 1. Dr hab. Janusz Miąso, prof. UR - Kierownik
 2. Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR
 3. Dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR
 4. Dr Jakub Czopek
 5. Dr Bożena Dusza
 6. Dr Marek Hallada
 7. Dr Piotr Karaś
 8. Dr Marlena Pieniążek
 9. Dr Grzegorz Polański
 10. Dr Sławomir Rębisz
 11. Dr Magdalena Wasylewicz
 12. Dr Monika Zielińska – Czopek