Katedra Badań Szkoły i Społeczeństwa Zmediatyzowanego

Prof. UR dr hab. Janusz Miąso, kierownik

Prof. Yurii Pelekh

Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski

Prof. UR dr hab. Marta Wrońska

dr Marlena Bieda

dr Jakub Czopek

dr Bożena Dusza

dr Marek Hallada

dr Piotr Karaś

dr Grzegorz Polański

dr Sławomir Rębisz

dr Magdalena Wasylewicz

dr Monika Zielińska - Czopek

 

Profil naukowo – badawczy

Katedra realizuje obszary badawcze wpisujące się w nurt badań Zespołu Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (diagnostyczne, definicyjne, resocjalizacyjne, dydaktyczne, profilaktyczne, społeczne) który aktualnie jest ciągle in statu nascendi, czyli ciągle rozwijający się, ponieważ społeczeństwo informacyjne, medialne, sieciowe, jest społeczeństwem, które raczej staje się, niż ma już konkretny kształt. Wielowymiarowość tych badań i aktywności w pedagogice medialnej i szkolnej, wynika z wielowymiarowości oddziaływań najnowszych mediów, które coraz mocniej, skuteczniej i  praktycznie wszędzie zagospodarowują rzeczywistość społeczną, edukacyjną - szkolną i ekonomiczną. Pracownicy Katedry prowadzą badania w tych obszarach, publikują książki i artykuły w wielu czasopismach i prezentuje wyniki badań na konferencjach, seminariach i spotkaniach naukowych Katedry.

Działalność dydaktyczna

Katedra przygotowała, uruchomiła i prowadzi specjalność na kierunku pedagogika – edukacja medialna z animacją kultury;  pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na wszystkich specjalnościach pedagogiki – PPiW, POW, RES, PM, pedagogice specjalnej a także na psychologii, dziennikarstwie, logopedii, muzyce, dietetyce, muzeologii w UR; zajęcia głównie w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki medialnej, metodologii badań pedagogicznych, technologii informacyjnych, komunikacji społecznej a także antropologii kulturowej;

pracownicy Katedry prowadzą seminaria magisterskie i licencjackie a także prace doktorskie.    

Działalność organizacyjna

Pracownicy Katedry są członkami Senatu UR, Rady Naukowej i Dydaktycznej Kolegium Nauk Społecznych, Rady Instytutu Pedagogiki UR;  biorą czynny udział w pracach komisji rekrutacyjnej; stanowią zespół dla specjalności pedagogika medialna z animacją kultury; są członkami komisji kierunkowej dla pedagogiki OA  a także opiekunami  roczników i  opiekunami praktyk.  

Opieka nad organizacjami studenckimi

 • Koło Naukowe Matrix – promującym pedagogikę medialną z wszystkimi jej zadaniami;
 • Koło Naukowym Badań nad wolontariatem;
 • Współpracą z Biurem Osób Niepełnosprawnych UR;
 • Pracownicy Katedry są Członkami  Rady Programowej Radia Studenckiego Fenix Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

  Pracownicy Katedry aktywnie współpracują z:

 • Radiem Rzeszów;
 • Katolickim Radiem Via w Rzeszowie,
 • Warszawskim Instytutem Bankowości – współpraca obejmuje działania dotyczące podnoszenia świadomości studentów z pedagogiki z obszaru cyberbezpieczeństwa, gospodarki elektronicznej i ekonomicznej;
 • poradniami psychologicznymi w Rzeszowie (CU Kochanowskiego, poradnia diecezjalna w Rzeszowie);
 • poradnią psychologiczno - pedagogiczną w Brzozowie;
 • Liceum Uniwersyteckim w Rzeszowie,
 • organizacjami wolontarystycznymi w Rzeszowie (np. Stowarzyszenie Zupełne Dobro);  
 • Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w sektorze "Szkolnictwo wyższe"

 

Organizacja/współorganizacja konferencji/sympozjów naukowych:

Katedra jest współorganizatorem cyklicznych konferencji: Tatrzańskie Sympozjum Naukowe – Edukacja jutra oraz  Cyberprzestrzeń i światy wirtualne organizowane wspólnie z Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.