Wiesław Matyskiewicz

DR WIESŁAW MATYSKIEWICZ

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Rodziny

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny

Zakład Pedagogiki Rodziny

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: matyskiewicz@ur.edu.pl, wmatyskiewicz@wp.pl

 

 

Magisterium z teologii uzyskał na Papieskiej Akademii Teologicznej, absolutorium z socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, natomiast stopień doktora nauk humanistycznych, w zakresie socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Socjologia rodziny
 • Socjologia religii
 • Polityka społeczna
 • Filozofia społeczna
 • Przemiany demograficzne w Polsce i świecie
 • Katolicka nuka społeczna

Te zainteresowania są przedmiotem pracy naukowej, jak również popularyzowane przez doktora w:

 • „Źródło” Tygodnik Rodzin Katolickich;
 • „Niedziela” Tygodnik Katolicki – około 90 artykułów;
 • Programy naukowe w Radiu „Via” prezentowane w programie: „W kręgu nauki”.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie:

 • Matyskiewicz W., Jan Paweł II a demokracja. Studium z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 258, ISBN 978-83-7996-369-0.
 • Matyskiewicz W., Kościoły diecezji rzeszowskiej 1992-2017, Wydawnictwo Bonus Liber, Rzeszów 2017, s. 176 ISBN 978-83-65441-75-1.

 

Artykuły:

 • Matyskiewicz W., Instytucje pośredniego wychowania – szansa czy zagrożenie dla dzieci i młodzieży, w: Pedagogika w działaniu społecznym, red. T. Dyrda, S. Scisłowicz, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju WSBiP Ostrowiec Św. 2004, s. 249-253, ISBN 83-89466-04-X.
 • Matyskiewicz W., Koncepcja Czwartego Świata w encyklice Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis, „Resovia Sacra” 7 (2000), s. 155-165, ISSN 1234-8880.
 • Matyskiewicz W., Zachować ducha Soboru, w: Ecclesiae, Patriae et homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu, red. E. Białogłowski, A. Garbarz, H. Janicka, M. Trawka, S. Zych, Rzeszów 2007, s. 401-406, ISBN 978-83-7472-053-3.
 • Matyskiewicz W., Kultura niematerialna podstawą w budowaniu nowego społeczeństwa, w: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli: spojrzenie międzykulturowe, red. S. Dylak, R. Pęczkowski, Pam Denicolo, Rzeszów 2006, s. 315-318. ISBN 978-83-7338-254-1.
 • Matyskiewicz W., Apostoł ubogich. Zarys historyczno-społeczny działalności św. Brata Alberta na tle epoki.”Resovia Sacra. Studia teologiczno-filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” Rok 24 (2017), s. 295-305, ISSN 1234-8880.
 • Matyskiewicz W., Samobójstwo w refleksji etyczno-społecznej.[w:] Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych. Wychowanie edukacja profilaktyka, red. G. Ostasz, E. Moczuk, J. Jedynak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 319-332, ISBN 978-83-7934-209-9.
 • Matyskiewicz W., Ks. Władysław Piwowarski – wybitny socjolog i znawca katolickiej nauki społecznej, „Społeczeństwo i rodzina” 57 (4/2018) październik-grudzień, s. 164-177, ISSN 1734-6614.

 

Współredakcja:

 • Tarnawski S., Janicka H., Matyskiewicz W., Misje sercem diecezji. Wydawnictwo
  i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s.96 ISBN 978-83-63452-10-0.
 • Etyka – rodzina – społeczeństwo, Cz. 1, red. naukowa G. Grzybek, Z. Chodkowski, J. Meissner-Łozińska, Komitet redakcyjny: G. Grzybek, A. Garbarz, Z. Chodkowski, W. Matyskiewicz, J. Meissner-Łozińska, M. Urbańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 243.
 • Etyka – rodzina – społeczeństwo, Cz. 2, red. naukowa A. Garbarz, W. Matyskiewicz, M. Urbańska, Komitet redakcyjny: G. Grzybek, A. Garbarz, Z. Chodkowski, W. Matyskiewicz, J. Meissner-Łozińska, M. Urbańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 334. ISBN 978-83-7996-416-1.