Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina – na szlaku wyzwań, pomocy i wsparcia”

Konferencja

W imieniu Akademickiego Koła Naukowego Familiologów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenia Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologicznego PROSPECTUS

pragniemy zaprosić Państwa na  

Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Rodzina – na szlaku wyzwań, pomocy i wsparcia” 

Podstawowym celem konferencji jest podjęcie dyskusji oraz zachęta do refleksji nad rodziną i wyzwaniami z nią związanymi. Ponadto konferencja ma za zadanie zapoznać jej uczestników z formami wsparcia i pomocy, jakie mogą zostać udzielone rodzinom w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 

Konferencja odbędzie się 10 maja 2021 r. na platformie wideokonferencyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesłać do 15 kwietnia 2021 r.

 kontakt: konferencjaaknf@op.pl

 

Kamila Kucza, Przewodnicząca Koła Studenckiego

Program Konferencji

Komunikat

Karta zgłoszenia