Studenckie Koło Naukowe Zainteresowań Psychologią „PRO-PSYCHE”

Logo.png [183.91 KB]

Studenckie Koło Zainteresowań Psychologią „Pro-Psyche” zrzesza studentów różnych kierunków, przede wszystkim Pedagogiki, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenia związane z psychologią.

 

Członkom Koła oferujemy wiele możliwości na podjęcie aktywnego działania:

 • Prowadzenie badań naukowych (zaplanowanie i zrealizowanie różnego rodzaju badań naukowych z zakresu psychologii).
 • Konferencje studenckie (organizowanie oraz uczestniczenie w studenckich konferencjach  naukowych na terenie całego kraju i za granicą).
 • Dyskusyjny klub filmowy (projekcja filmów o tematyce psychologicznej i dyskusja na ich temat).
 • Klub książki (pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii poprzez czytanie specjalistycznych książek i wymianę spostrzeżeń).
 • Spotkania ze specjalistami (organizacja i udział w różnego rodzaju spotkaniach ze specjalistami z zakresu psychologii, pedagogiki, psychiatrii).
 • Współpraca z placówkami edukacyjnymi i środowiskiem lokalnym (przedszkolami, szkołami, domami kultury itp.)
 • Zajęcia warsztatowe (organizacja i udział w warsztatach i szkoleniach mających na celu pogłębienie wiedzy psychologicznej i zdobycie nowego doświadczenia).
 • Sekcja akcyjna (inicjowanie i organizacja różnych działań mających na celu różnego rodzaju pomoc tym, którzy jej potrzebują).

 

Zarząd Koła Naukowego Zainteresowań Psychologią „Pro-Psyche”:

Przewodnicząca: Karolina Sławińska, e-mail: slawinska_karolina@o2.pl

Zastępca przewodniczącej: Anna Bednarz, e-mail: annabednarz001@gmail.com

Sekretarz i Skarbnik: Kamila Leszczyńska, e-mail: kamilaleszczynska00@gmail.com

 

Gazetka ścienna: Martyna Probachta

 

Opiekunowie koła:

dr Małgorzata Marmola, dr Anna Wańczyk-Welc

 

Członkowie Koła Zainteresowań Psychologią „Pro-Psyche” w roku akademickim 2017/2018:

 1. Bałamut Agnieszka
 2. Bednarz Anna
 3. Bobecka Maria
 4. Kąkol Agnieszka
 5. Kwiecień Paulina
 6. Leszczyńska Kamila
 7. Mularz Kamila
 8. Probachta Martyna
 9. Rokita Patrycja
 10. Rysz Natalia
 11. Sabat-Zabłotni Klaudia
 12. Sławińska Karolina
 13. Szewczyk Klaudia

 

 

Wybrana działalność koła w roku akademickim 2016/2017:

 1. Projekt badawczy pt. „Percepcja uchodźców na tle innych grup społecznych”
 • Projekt był finansowany przez rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Badania zostały przeprowadzone w ostatnim kwartale 2016 roku, na terenie Podkarpacia.
 • Objęto nimi 563 studentów z rzeszowskich uczelni.
 1. Udział członków koła w następujących konferencjach:
 • Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży”
 • Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: „Wolność Gwarantem Praw Człowieka”
 • Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej na temat: „Relacja uczeń – nauczyciel”
 1. Udział koła w festiwalach kół naukowych i salonie maturzystów
 2. Współorganizowanie kiermaszu charytatywnego oraz wcześniejsze przygotowanie ozdób świątecznych
 3. Organizacja warsztatu psychoedukacyjnego  „Balonowa Depresja”

 

Działania naukowe (realizowane do 2015 r.):

 • Perspektywy postrzegania czasu, wyobrażenia dotyczące własnej rodziny prokreacyjnej. Badania empiryczne studentów;
 • Formy korzystania z portali społecznościowych przez studentów (badania w trakcie realizacji). 

 

Projekty naukowe (2015/2016):

 1. Tytuł projektu: „Percepcja uchodźców na tle innych grup społecznych”  - w ostatnich latach obserwuje się ciągły napływ uchodźców do krajów europejskich, jednak często budzi to lęk i opór społeczny u rdzennej ludności. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania, które pozwolą określić:
 • postawy społeczne wobec uchodźców,
 • stereotypy społeczne wobec uchodźców,
 • uprzedzenia społeczne wobec uchodźców.

Postawy, stereotypy i uprzedzenia pozwolą pokazać uchodźców na tle innych grup społecznych. 

 1. Tytuł projektu: „Relacje małżeńskie i rodzicielskie we współczesnej rodzinie” - przeprowadzenie badań dotyczących jakości relacji małżeńskich i poziomu komunikacji małżeńskiej, a także stylów przywiązaniowych małżonków i rodziców.
 1. Tytuł projektu: „Zdrowie a rodzina i edukacja” - przeprowadzenie badań dotyczących edukacji prozdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Działania charytatywno-pomocowe:

 • Zainicjowanie i zorganizowanie koncertu „Z serca granie” na rzecz dzieci z Domu dla Dzieci Niepełnosprawnych na Ukrainie (koncert ten mocno rozgrzał kolejne serca, co zaowocowało tym, że zorganizowane zostały jego dwie kolejne „edycje” w innych miejscowościach);
 • Organizacja wyjazdu na 2-tygodniowe praktyki do Domu dla Dzieci Niepełnosprawnych w Załuczu na Ukrainie;
 • Współorganizacja  koncertu charytatywnego „Nadziania Nadzieją” na rzecz osób ze społeczności akademickiej, borykających się z chorobą nowotworową;
 • Aktywny udział jako wolontariusze i darczyńcy w ogólnopolskim projekcie „Szlachetna Paczka”.

 

Szkolenia i warsztaty (zrealizowane do 2015 r.):

 • Organizacja szkolenia „Wystąpienia publiczne i kreowanie własnego wizerunku” poprowadzonego przez trenera i doradcę zawodowego mgr Renatę Liszkę z „Akademii Sukcesu”;
 • Organizacja warsztatów z „Pozytywnej psychologii szczęścia” poprowadzonych przez dr Dominika Borawskiego;
 • Współorganizacja warsztatów „Jam Session – twórczość przez muzykę” poprowadzonych przez Rafała Fudałę;
 • Współorganizacja warsztatów pt „Psychoseksualność dziecka – trudne pytania”, poprowadzonych przez psychologia i psychoterapeutę Pawła Pasztyłę.

 

 

Wyznajemy zasadę, że wszyscy wspólnie tworzymy Koło, dlatego każdy z nas ma równy wpływ na jego działalność!

Dołącz do nas już dziś!

czekamy na kontakt mailowy