Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych

Opiekun naukowy/Koordynator: dr Hubert Sommer

 

Zarząd: SKNPS

Prezes - Weronika Gancarz

Vice-prezes - Julia Bocek

Członek – Aleksandra Fejdasz

Członek - Weronika Inglot

Członek - Zuzanna Podkul

 

Kontakt:

Kolegium Nauk Społecznych UR

Instytut Pedagogiki,

Zakład Pedagogiki Społecznej, pokój 222

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail:

Opiekun: hsommer@ur.edu.pl

Prezes: wg118278@stud.ur.edu.pl

 

Misja SKNPS:

Zasadniczym celem działalności Koła Naukowego jest rozwijanie wszechstronnej wiedzy, umiejętności i  kompetencji społecznych członków, które będą niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania w roli wychowawcy dzieci i młodzieży, pedagoga, wrażliwego na wszelkie problemy społeczne i ekonomiczne we współczesnym świecie.

 Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych realizuje swoje cele poprzez:

-  współpracę z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym przede wszystkim o charakterze edukacyjnym, ale też społecznym i gospodarczym.

- pomoc  wolontariacką i charytatywną najbardziej potrzebującym (zwłaszcza dzieciom).

- kompleksową współpracę o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym z Ośrodkami Rewalidacyjno-Wychowawczymi na terenie Województwa Podkarpackiego.

- organizację i udział w projektach, panelach i sympozjach naukowych dotyczących wychowania i edukacji we współczesnym świecie.

 

Lista członków:

Weronika Gancarz

Julia Bocek

Weronika Inglot

Zuzanna Podkul

Julia Bolon

Gabriela Bieniasz

Patrycja Bomba

Natalia Chowaniec

Aleksandra Fejdasz

Dominika Kocur

Natalia Urban

Aleksandra Świerżewska

Weronika Flak

Weronika Winiarska

Anna Winter

Natalia Zioło

Magdalena Grzybowska

Patrycja Bomba

Weronika Czajka