Studenckie Koło Naukowe „MATRIKS”

matriks-plakat.jpg [209.21 KB] logo.jpg [34.26 KB]

Studenckie Koło Naukowe „MATRIKS” powstało przy Katedrze Pedagogiki Medialnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Działalność koła skoncentrowana jest wokół najnowszych technologii informacyjnych, dziennikarstwa, mediów oraz fotografii. Poprzez połączenie tych dyscyplin chcemy wykreować wizerunek współczesnych środków masowego przekazu, lepiej je poznawać i uczyć innych jak świadomie je wykorzystywać.

Opiekunami Koła Naukowego są:

prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska

dr  Jakub Czopek

dr Piotr Karaś

mgr Marlena Pieniążek

 

Cele i przedmiot działalności:

  • Rozwijanie wśród studentów UR zainteresowań najnowszymi technologiami informacyjnymi, dziennikarstwem, mediami oraz fotografią.
  • Nawiązywanie kontaktów naukowych ze studentami prowadzącymi podobną działalność w kraju i za granicą.
  • Reprezentowanie interesów członków SKN MATRIKS wobec władz UR.
  • Rozpowszechnianie i publikowanie np. w Internecie różnych działań podejmowanych przez członków Koła.
  • Prowadzenie działalności charytatywnej.
  • Prowadzenie warsztatów medialnych z zakresu mediów społecznościowych i programów, które mogą być wykorzystywane w pracy pedagoga.
  • Praca naukowa nad wybranymi zagadnieniami związanymi z pedagogiką medialną.
  • Poszerzanie świadomości studentów Uniwersytetu na temat funkcjonowania i oddziaływania człowieka w mediach poprzez prowadzenie audycji w studenckim radiu Feniks.fm

 

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego MATRIKS

Rok akademicki 2019/2020

 

Przewodniczący:

Karolina Muszyńska

 

Zastępca przewodniczącego:

Hanna Miciuda

 

Kontakt:

matriks.skn@gmail.com

 

50twarzypedagoga@gmail.com