Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci

Logo.png [82.01 KB]

Opiekunka: dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. UR

 

Zarząd koła:

Przewodnicząca Koła: Joanna Rogala

Zastępca: Patrycja Węgrzyn

Sekretarz: Aleksandra Białogłowska

 

Kontakt: 

animatorzyliteratury@onet.pl

 

Misja Koła:

Animowanie działań związanych z czytelnictwem i rozwojem zainteresowań czytelniczych. Wprowadzanie dziecka w szeroko pojętą kulturę (dawną i współczesną), w tym w kulturę literacką. Rozwijanie warsztatu pracy pedagoga poprzez aktywność kulturalną.

 

Cel:

Rozwijanie zainteresowań literaturą i książką oraz wszelkimi formami sztuk, jak: teatr, film, fotografia, sztuki plastyczne, muzyka i taniec.

 

Zadania:

 • zapoznawanie dzieci z literaturą dawną i współczesną,
 • wprowadzanie do korzystania z zasobów bibliotecznych,
 • wskazywanie na rolę książki i innych mediów we współczesnej kulturze,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia i odbioru tworów sztuki,
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt ze sztuką.

 

Formy aktywności:

 • prowadzenie szeroko pojętych działań animacyjnych w zakresie kultury literackiej (zajęcia, pokazy, odczyty, wykłady, prelekcje, warsztaty, wystawy, konferencje, projekty itp.),
 • prowadzenie spotkań czytelniczych i pokazów multimedialnych wśród dzieci,
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć z zakresu pracy z tekstem z zastosowaniem metod pozawerbalnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie spektakli teatralnych dla dzieci z wykorzystaniem  wartościowej literatury dziecięcej,
 • czytelnictwo współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży,
 • wykorzystywanie treści literatury oraz wiedzy o książce podczas pracy z dzieckiem.

 

Współorganizatorzy wraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie cyklicznych akcji:

 • Najdłuższa Książka Świata,
 • Chodnikowa Poezja.

 

Korzyści dla członków:

 • poznanie działań związanych z animowaniem działalności kulturalnej,
 • rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci i młodzieży,
 • możliwość bliższego poznania dziecka w jego środowisku zabawowym, edukacyjnym, wychowawczym,
 • współpraca z instytucjami kultury, wychowania i oświaty (biblioteka, dom kultury, przedszkole, szkoła), dająca możliwość poznania specyfiki ich pracy,
 • rozwijanie umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych, pracy w zespole, współpracy z wychowankami.

  

Członkowie koła:

 1. Baran Marzena
 2. Barzyk Izabela
 3. Białogłowska Aleksandra
 4. Bobecka Maria
 5. Bugajska Natalia
 6. Caban Magdalena
 7. Czepiel Magdalena
 8. Ćwikła Wioleta
 9. Drewniak Natalia
 10. Dykas Anna
 11. Godek Edyta
 12. Gudyka Jolanta
 13. Kadyjewska Małgorzata
 14. Kornaga Kinga
 15. Kozdrowicz Karolina
 16. Kubaj Agnieszka
 17. Kustra Karolina
 18. Łazarz Andżelika
 19. Matejek Patrycja
 20. Nguyen-Quang Paulina
 21. Rogala Joanna
 22. Ważna Anna
 23. Węgrzyn Patrycja
 24. Wolanin Kinga