Studenckie Koło Naukowe Andragogów

KNA LOGO.jpg [1.95 MB]

 

Zarząd Koła Naukowego Andragogów

Paulina Kwiecień - Przewodniczący

Marta Magdoń  - Zastępca przewodniczącego

Karolina Cieleń  - Sekretarz

Weronika Bednarz  - Skarbnik

 

adres do kontaktu:

sknandragogow@gmail.com 

strona na Facebooku:

https://www.facebook.com/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Andragog%C3%B3w-UR-104480938157912

 

Członkowie Koła Naukowego Andragogów:

1. Weronika Bednarz

2. Karina Brzyska

3. Karolina Cieleń

4. Monika Cieleń

5. Joanna Chmielowska

6. Alicja Elgass

7. Weronika Gutowska

8. Joanna Hurkała

9. Anna Kandefer

10. Paulina Kwiecień

11. Marta Magdoń

12. Klaudia Majewska

13. Monika Mazur

14. Wiktoria Morańda

15. Weronika Mroziak

16. Kinga Nowak

17. Paulina Pabjan

18. Klaudia Panek

19. Aleksandra Powęzka

20. Wiktoria Pudło

21. Dagmara Reizer

22. Karolina Sasiela

23. Kinga Starzak

24. Natalia Straub

25. Weronika Suchy

26. Martyna Superson

27. Marcelina Szafarz

28. Weronika Śliwka

29. Aleksandra Ząbik

 

Cele KNA:

 1. popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie edukacji,
 2. wielostronne poszerzanie wiedzy, a także umiejętności studentów,
 3. integracja środowiska studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 4. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie edukacji,

 

Realizacja celów:

 1. spotkania z członkami Koła Naukowego,
 2. aktywizowanie członków do dyskusji i wymiany poglądów na spotkaniach KNA,
 3. wyjazdy na konferencje i sympozja naukowe związane z tematyką KNA,
 4. współtworzenie konferencji naukowych,
 5. kreowanie nowych przedsięwzięć związanych z edukacją oraz wspieranie już istniejących,
 6. współpraca z organizacjami zajmującymi się edukacją,
 7. aktywności dotyczące rozwoju w procesie edukacji pod względem pracy zawodowej,
 8. poznawanie funkcjonowania różnego rodzaju organizacji i instytucji
 9. prowadzenie badań naukowych w obszarze edukacji
 10. publikacja artykułów naukowych

 

Aktywność:

 1. prowadzenie różnych form dokumentacji dotyczących KNA
 2. przygotowanie sprawozdań z poszczególnych wydarzeń KNA
 3. opracowanie grafiki komputerowej na potrzeby KNA
 4. przygotowanie i prowadzenie strony internetowej KNA
 5. utrwalanie różnych wydarzeń za pomocą zdjęć i filmów wideo
 6. przygotowanie i realizacja badań naukowych w zakresie edukacji
 7. opracowanie badań naukowych
 8. publikacja badań naukowych