Studenckie Koło Naukowe wsparcia osób ze spektrum autyzmu "ABC-ASD"

Opiekun: dr Aneta Lew-Koralewicz, e-mail: alew@ur.edu.pl

 

Zarząd koła:

Przewodnicząca Koła: Julia Bolon, e-mail: jb118497@stud.ur.edu.pl

Zastępca: Wiktoria Grabowska

Sekretarz: Patrycja Bomba

Skarbnik: Urszula Walas

 

SKN „ABC-ASD” powstało w Instytucie Pedagogiki, przy Zakładzie Pedagogiki Specjalnej. Misją koła jest uwrażliwianie studentów na problemy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich otoczenia społecznego oraz popularyzowanie wiedzy dotyczącej spektrum autyzmu w społeczeństwie. Celem koła jest również kształtowanie wśród studentów umiejętności prowadzenia badań społecznych dotyczących spektrum autyzmu i pokrewnych zaburzeń neurorozwojowych, przygotowanie do prezentowania wyników własnych badań oraz organizowania wydarzeń o charakterze naukowym.

Studenci nawiązują współpracę z praktykami – nauczycielami i terapeutami, a także innymi badaczami spektrum autyzmu, co sprzyja wymianie myśli i doświadczeń.

Koło prowadzi także działania o charakterze wolontariatu na rzecz osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.