Podium dla studentów Instytutu Pedagogiki na Międzynarodowej Olimpiadzie Techniki w Plzen 2019

W dniu 21.05.2019 r. odbyła się Międzynarodowa Olimpiada Techniki w Plzen 2019 (Rep. Czeska). Zorganizowana została przez Katedrę Wychowania Technicznego Wydziału Pedagogicznego na Zachodnioczeskim Uniwersytecie w Plzeniu. W olimpiadzie uczestniczyli studenci z krajów takich jak Czechy, Rosja, Grecja, Słowacja, Serbia oraz z Polski. Uniwersytet Rzeszowski reprezentowały studentki z Instytutu Pedagogiki z kierunku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z koła naukowego Edukacja bez granic.

Prace prezentowane były w trzech kategoriach tematycznych: prace techniczne, prace dydaktyczne i multimedialne oraz prace dyplomowe. Studentki Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowały następujące prace:

Maria Kurecka, Magdalena Czepiel  Badanie efektywności dydaktycznej w klasach I-III na przykładzie modułu programowego „Od wełny do stroju – produkcja tkanin i odzieży w średniowieczu”,

Wioletta Pietraszek, Agnieszka Drozd Badanie efektywności dydaktycznej w klasach I – III na przykładzie modułu programowego „Jak buduje się wytrzymałe konstrukcje – mosty?”

Anna Solecka, Andżelika Sereda  Badanie efektywności dydaktycznej w klasach I-III na przykładzie modułu programowego „Uproszczony model obiegu wody w przyrodzie”.

Prezentowane prace i projekty były bardzo ciekawe, a ich poziom był bardzo wysoki, co związane jest z dużym zainteresowaniem olimpiadą. Nasze studentki mimo tego, że uczestniczyły w olimpiadzie pierwszy raz osiągnęły duży sukces. W kategorii prac technicznych Maria Kurecka oraz Magdalena Czepiel zajęły 1 miejsce, w kategorii prac dydaktycznych Wioletta Pietraszek i Agnieszka Drozd zajęły 2 miejsce.

Opiekunami z ramienia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy towarzyszyli studentkom podczas wyjazdu byli: dr Waldemar Lib oraz dr inż. Tomasz Warzocha, byli oni również członkami jury oceniających prace.

01211.jpg [103.34 KB]