Międzynarodowa Olimpiada Techniki 2018 r

 

W dniu 22.05.2018r. odbyła się Międzynarodowa Olimpiada Techniki w Plzen 2018 (Rep. Czeska). Zorganizowana została przez Katedrę Wychowania Technicznego Wydziału Pedagogicznego na Zachodnioczeskim Uniwersytecie w Plzeniu. W olimpiadzie uczestniczyli studenci z krajów takich jak Czechy, Rosja, Grecja, Słowacja, Serbia oraz z Polski. Uniwersytet Rzeszowski reprezentowały studentki z Instututu Pedagogiki z kierunku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z koła naukowego Edukacja bez granic.

Prace prezentowane były w trzech kategoriach tematycznych: prace techniczne, prace dydaktyczne i multimedialne oraz prace dyplomowe. W pierwszej kategorii zaprezentowały się Magdalena Szczepanek oraz Karolina Pudełko z pracą pod tytułem: Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne samodzielnie wykonanego instrumentu muzycznego – gitara elektryczna i wzmacniacz .

W drugiej kategorii zaprezentowały się Anna Solecka oraz Andżelika Sereda z pracą pod tytułem: Badanie skuteczności dydaktycznej modelu układu słonecznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Tegoroczne prace i projekty były bardzo ciekawe a zarazem ich poziom był bardzo wysoki co związane jest z dużym zainteresowaniem olimpiadą. Nasze studentki mimo tego, że uczestniczyły w olimpiadzie pierwszy raz osiągnęły duży sukces. W kategorii prac technicznych Magdalena Szczepanek oraz Karolina Pudełko zajęły 1 miejsce a w kategorii prac dydaktycznych Anna Solecka i Andżelika Sereda zajęły 2 miejsce.

Opiekunami z ramienia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy towarzyszyli studentkom podczas wyjazdu byli: dr Waldemar Lib oraz dr inż. Tomasz Warzocha, którzy byli również członkami komisji oceniających prace studentów.

P126069311.jpg [141.99 KB]