Grant badawczy MEiN

Projekt pt.: Rozszerz swoją wyobraźnię realizowany w ramach programu: Studenckie koła tworzą innowacje finansowany poprzez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Realizacja projektu zaplanowana została w latach 2021-2022, całkowity budżet projektu to: 60 600,00zł.

Do głównych założeń projekty należy prowadzenie badań naukowych przez studentów koła naukowego „Edukacja bez granic” na dwóch grupach badawczych: nauczycieli i uczniów, które mają na celu wskazanie postulowanych cech programów edukacyjnych wykorzystujących technologie rozszerzonej rzeczywistości. Badania prowadzone będą w oparciu o aplikacje edukacyjne. Na podstawie których wskazane zostaną cechy celowo wykonanego oprogramowania wykorzystującego rozszerzoną rzeczywistość, które w szczególności powinno znaleźć się w aplikacjach przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Analiza cech szczegółowych zostanie oparta o następujące obszary badawcze tj.,: stymulowanie procesów poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem myślenia konkretno-wyobrażeniowego i myślenia dedukcyjno-indukcyjnego, możliwość wsparcia w zakresie realizacji procesu dydaktycznego, inspirowania i rozwoju zainteresowań.