Studencki Krąg Korczakowski

Misja:

Misją Studenckiego Kręgu Korczakowskiego jest realizowanie – w praktycznym działaniu – najważniejszych założeń pedagogicznych koncepcji Janusza Korczaka. Wyraża się to zarówno w przypominaniu dorobku Starego Doktora, jak i podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia i pomocy (co jest zgodne z Korczakowskim podejściem do problematyki miejsca dziecka w społeczeństwie, jego relacji ze światem dorosłych). Dla członków SKK istotne jest również rozwijanie własnych kompetencji przydatnych w pracy wychowawczej.

 

Cel działania Studenckiego Kręgu Korczakowskiego:

Rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych członków niezbędnych do optymalnego funkcjonowania w roli wychowawcy dzieci i młodzieży, pedagoga, których źródłem jest pedagogiczna koncepcja Janusza Korczaka.

 

Zadania:

 • Pogłębienie naukowych zainteresowań członków;
 • Propagowanie idei Korczakowskich;
 • Rozwijanie zainteresowań studentów problemami środowiska lokalnego;
 • Umożliwianie studentom wzbogacania własnej wiedzy oraz rozwijania umiejętności w dziedzinie działalności opiekuńczo-wychowawczej;
 • Kształtowanie wrażliwości studentów na potrzeby dzieci w różnych sytuacjach życiowych, na problemy środowiska lokalnego;
 • Podejmowanie działań na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Korzyści dla członków:

 • Możliwość rozwoju własnych zainteresowań naukowych;
 • Zdobycie nowych kompetencji niezbędnych w pracy pedagogicznej;
 • Możliwość sprawdzenia i rozwoju własnych predyspozycji do pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 • Satysfakcja z działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy;
 • Aktywne, pożyteczne spędzenie wolnego czasu.

 

 

Opiekun SKK:

dr Wiesława Walc z Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej

 

Zarząd SKK w roku akademickim 2017/2018:

Prezes: Martyna Probachta

Zastępca Prezesa: Magdalena Gadamska

Sekretarz: Karolina Sławińska

Skarbnik: Magdalena Głuszczak

 

Lista członków SKK, rok akademicki 20117/2018:

 1. Bałamut Agnieszka
 2. Gadamska Magdalena
 3. Głuszczak Magdalena
 4. Jamroży Krzysztof
 5. Karnas Iwona
 6. Maciąg-Bebło Barbara
 7. Probachta Martyna
 8. Rogala Joanna
 9. Rzeszutek Iwona
 10. Sadlej Lidia
 11. Sajdak Monika
 12. Sławińska Karolina
 13. Superson Martyna
 14. Szafarz Marcelina
 15. Szybiak Kornelia