Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe VITA ACTIVA

Opiekun Koła

Dr Beata Gumienny

 

Przewodnicząca:

Kamila Kasprzyk

Zastępca:

Magdalena Stępień

Skarbnik:

Kornelia Szybiak

Sekretarz:

Jagoda Kuranty

 

            W myśl zasady „Żyj aktywnie”, członkowie Koła Naukowego Vita Activa również starają się aktywnie spędzać czas. Jesteśmy grupą ludzi, którzy zajmują się na co dzień studiowaniem a w wolnych chwilach animują lokalne środowisko i działają we wszelkiego rodzaju wolontariatach. Razem jednak jesteśmy Kimś więcej. Wspólnymi siłami staramy się tworzyć nowe, lepsze jutro dla wielu potrzebujących osób oraz tworzyć nowe możliwości i szanse rozwoju dla siebie i innych. To wszystko sprawia, że tak dobrze współpracuje się nam już od dziesięciu lat.

 

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w Naszym Kole?

            Będąc członkiem Koła możesz podejmować ciekawe inicjatywy, realizować pomysły, uczestniczyć w naukowych i społecznych projektach. Dzięki temu możesz poszerzyć wiedzę, nabyć nowe kompetencje oraz wykorzystać je w praktycznych zajęciach organizowanych dla dzieci i młodzieży. Będąc uczestnikiem konferencji naukowych masz szanse na własne publikacje. Możesz spotkać ludzi pełnych energii i pomysłów, którzy chętnie pomogą Ci w realizacji Twoich planów. Mamy więc nadzieję, że wsparcie jakie oferujemy: nasze doświadczenie, radosna atmosfera, pewne środki pieniężne, w dużej mierze pozwolą Ci na „rozwinięcie skrzydeł”.

 

Misja Koła Vita Activa

 • Aktywizowanie studentów poprzez zajęcia: naukowe,
   kulturalne, sportowe
  i rekreacyjne;
 • Animowanie działań
  w lokalnych środowiskach;
 • Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju zainteresowań, umiejętności i talentów dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom, rodzinom i osobom potrzebującym.

Koło realizuje swoje cele przez

 • badania naukowe,
 • działalność na rzecz dzieci, rodzin i osób potrzebujących wsparcia i pomocy,
 • zajęcia warsztatowe,
 • rozpowszechnianie publikacji naukowych MSKNVA,
 • spotkania członków w celu wzajemnej wymiany informacji,
 • zdobywanie i rozpowszechnianie informacji na interesujące członków tematy,
 • reprezentowanie interesów członków wobec władz szkoły wyższej,
 • organizowanie konferencji,
 • uczestnictwo w konferencjach naukowo-szkoleniowych itd.

 

Publikacje Członków Koła:

 • M. Mazur, J. Wilk, E. Zygmunt, B. Berdel; Młodzi nie szanują zdrowia. Plotka czy prawda? Komunikat z pracy Koła Vita Activa, Rzeszów 2009;
 • J.Wilk, D. Świętoniowska, B.Sieńko - Edukacja kandydatów na nauczycieli i wychowawców a ich oczekiwania względem metod kształcenia i standardów jakościowych  przygotowania do wejścia na rynek pracy, Rzeszów 2010;
 • M. Salach, J. Kozak, J. Grycuk , Zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży, wyzwaniem nauczyciela XXI wieku“, Rzeszów 2011;
 • M. Gachka i K.Gnyp; Myśl Janusza Korczaka w realizacji zadań pedagogicznych;  Lwów 2013;
 • K. Konieczny; Zjawisko agresji w środkach masowego przekazu zagrożeniem dla młodzieży, Rzeszów  2014;
 • S. Wawrzaszek i M. Szendoł; Rodzina we współczesnej reklamie, Rzeszów 2014;
 • M. Kalisz; Nastoletni rodzice w społeczeństwie, Rzeszów 2014;
 • S. Wawrzaszek i M. SzendołDysleksja jako jedno z zagrożeń dla rozwoju dzieci i młodzieży, Rzeszów 2015;
 • M. Kosak, M. Przybyciel; Asystent rodziny – współczesna forma pomocy, Rzeszów 2015;
 • S. Zubala, M. Szendoł; Rodzina wspierająca jako jedna z form stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym, Rzeszów 2015;
 • K. Kasprzyk, Rola i znaczenie więzi matki z dzieckiem, Rzeszów 2016
 • K. Kasprzyk, M. Sajdak, Bliźnięta i ich niezwykła więź, Rzeszów 2016

 

Członkowie Koła:
Durbajło Karolina

Dutka Klaudia

Gajewski Michał

Gumienny Michał

Kasprzyk Kamila

Kmieć Dominika

Kuranty Jagoda

Marchewka Weronika

Nasiewicz Aleksandra

Panuś Dominika

Pilch Andżelika

Solecka Anna

Stępień Magdalena

Szybiak Kornelia

Winiarski Mateusz

Wlazło Marysia

Wojtaszek Magdalena