Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych

 

1.jpg [64.19 KB]

Opiekun naukowy: dr hab. Prof. UR Krystyna Barłóg

 

Zarząd KNPiPS:

Prezes: Natalia Bartnik

Z- ca prezesa: Magdalena Walaszek, Aleksandra Swierżewska

Sekretarz: Aleksandra Domagała, Kamila Błasiak

Kronikarze: Aleksandra Mielnikiewicz, Aleksandra Telega

Skarbnik: Aleksandra Turczyk

 

 

 

 

Kontakt:

Kolegium Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki,

Zakład Pedagogiki Specjalnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail:

Opiekun: kbarlog@ur.edu.pl

Prezes: nb118494@stud.ur.edu.pl

Misja KNPiPS:

Poznanie wielokontekstowości funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, metod i form pracy z osobami z niepełnosprawnością, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Cele KNPiPS:

 • Próba prowadzenia profesjonalnych badań naukowych,
 • Poznanie różnych obszarów funkcjonowania osób, a szczególnie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
 • Organizowanie konferencji, sympozjów naukowych, prezentacja badań naukowych prowadzonych przez Koło,
 • Organizowanie spotkań, wykładów wybitnych profesorów oraz innych osób zajmujących się podejmowaną przez Koło problematyką,
 • Poznanie metod i form pracy z osobami z niepełnosprawnością, a szczególnie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Nawiązanie współpracy z instytucjami, organizacjami stowarzyszeniami, specjalistami zajmującymi się pomocą dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparciem dla ich rodzin,
 • Organizowanie interesujących warsztatów dla studentów Koła,
 • Organizowanie spotkań dla dzieci o zagrożonym rozwoju, ich rodziców i opiekunów,
 • Organizowanie spotkań dla rodziców, rodzin dzieci o zagrożonym rozwoju oraz ze specjalistami,
 • Wyjazdy studentów Koła do innych ośrodków akademickich oraz do instytucji specjalistycznego wsparcia.
 • Nawiązanie kontaktu z innymi Kołami Naukowymi z innych uczelni, które podejmują podobną problematykę,
 • Integracja członków KNPiPS celem wymiany doświadczeń i poglądów,
 • Stała współpraca studentów KNPiPS z instytucjami pomocowymi oraz ze studentami z ograniczeniami sprawności,
 • Rozpowszechnianie wyników badań prowadzonych przez członków Koła na konferencjach i sympozjach oraz publikacja uzyskanych wyników z badań w studenckich Zeszytach Naukowych i innych pracach pod redakcją.

 

Zadania KNPiPS:

Zadania zawierają się w następujących problemach badawczych:

 1. Rodzina jako system wspomagania rozwoju i społecznego wsparcia.
 2. Między inkluzją, a tendencjami do wykluczania.
 3. Poczucie sensu i jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodziny.
 4. Hierarchia wartości oraz postawy wobec inkluzji osób wspomagających.
 5. Empatia w pomocowych oddziaływaniach wspomagających.
 6. Trajektoria cierpienia, postawy rodziców, rodzeństwa, dziadków wobec dziecka z niepełnosprawnością.
 7. Diagnoza dla rozwoju: diagnozowanie potencjałów, specjalnych potrzeb uczniów ze SPE.
 8. Metody i formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.
 9. Edukacja włączająca - wyzwaniem dla szkoły i przestrzeni wspomagającej.
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci o zagrożonym rozwoju.
 11. Wspomaganie rozwoju i odkrywanie predyspozycji do uzdolnień u dzieci.
 12. Wsparcie edukacyjne dzieci ze SPE w szkole masowej.
 13. Gotowość szkół masowych do przyjęcia dzieci ze SPE.

 

Formy aktywności KNPiPS:

 • Wyjazdy do instytucji organizujących pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin,
 • Spotkania i dyskusje z osobami organizującymi pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin,
 • Zapraszanie teoretyków oraz praktyków zajmujących się działalnością terapeutyczną,
 • Organizowanie spotkań z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z ich rodzicami,
 • Prowadzenie badań naukowych: pilotażowych, monograficznych oraz empirycznych w zakresie oddziaływań terapeutyczno-diagnostycznych dotyczących dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • Redagowanie publikacji, oraz publikowanie w studenckich czasopismach naukowych,
 • Współpraca z Kołami Naukowymi funkcjonującymi przy innych uczelniach,
 • Udział w konferencjach naukowych związanych z kanonem zainteresowań Koła Naukowego,
 • Realizacja grantów naukowych.

 

 

LISTA CZŁONKÓW KNPiPS:

 • Marta Bazan
 • Gabriela Chmielowiec
 • Joanna Chmielowska
 • Liliana Pszeniczna
 • Wiktoria Pudło
 • Sylwia Janas
 • Zuzanna Kotulska
 • Wiktoria Szołek
 • Klaudia Przetacznik
 • Faustyna Turoń
 • Anna Nowak
 • Klaudia Strzępek
 • Magdalena Walaszek
 • Katarzyna Kuśnierczyk
 • Nina Potocka
 • Weronika Sarzyńska
 • Klaudia Pięta
 • Aleksandra Domagała
 • Weronika Bukała
 • Edyta Michałkowska
 • Martyna Ciepły

 

 

PROJEKTY BADAWCZE KNPiPS:

 1. Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły - 2015 r.
 2. Szkoła przyjazna dla dzieci z niepełnosprawnością - 2015 r.
 3. Metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością - 2016 r.
 4. Poczucie sensu i jakości życia młodzieży z niepełnosprawnością - 2017 r.
 5. Między integracją - inkluzją a normalizacją - 2017r.
 6. Bariery czy zmiana? Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej - 2018 r.

 

PUBLIKACJE  KNPiPS:

 1. Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, 2017
  1. Alicja Kurasz (2017), Katechizacja i przygotowanie do sakramentów dzieci z autyzmem (w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 48-57.
  2. Natalia Kwoka (2017) Adaptacja uczniów z autyzmem do warunków szkoły masowej w opinii nauczycieli i wychowawców(w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 81-87.
  3. Monika Głód (2017) Problemy z komunikacją u dziecka z autyzmem i możliwości terapii (w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 102 - 108.
  4. Karolina Kapica (2017) Współpraca rodziców dzieci z autyzmem z terapeutami(w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 140 - 154.
  5. Karolina Kapica (2017) Stereotypy społeczne wobec dzieci z autyzmem, (w) Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 166-183.
 2. Szkoła wspierająca dzieci z niepełnosprawnością, Barłóg, Dominika Karcz, Janusz Kawa, Klaudia Sabat-Zabłotni, Wyd. UR Rzeszów, 2017
 3. Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, 2017
  1. Klaudia Sabat-Zabłotni (2017) Biblioterapia kobiet ofiar przemocy (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 56- 63.
  2. Katarzyna Ginalska-Połomska, Ewelina Ginalska-Rak (2017) Praca z dzieckiem Metoda krakowska (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych- perspektywa- life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 77- 87.
  3. Natalia Kwoka (2017) Metoda Ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - od tradycji ku współczesności (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 88- 94.
  4. Janusz Kawa (2017) Metody pracy z uczniem zdolnym (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 95-108.
  5. Aleksandra Warcaba, Gabriela Nagórna (2017) Metoda Weroniki Sherborne w pracy zdziećmi z niepełnosprawnością (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 121-130.
  6. Karolina Bieniarz, Alicja Eglass, Metoda Dobrego Startu w pracy z dziećmi zniepełnosprawnością (w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 131- 140.
  7. Dominka Gołąb, Dominika Szczepanik (2017) Terapia plastyczna w procesie wspomagania rozwoju komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną(w) Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 143-152.
  8. Dominika Karcz, Karolina Nowak, Muzykoterapia - wspomaganie terapii poprzez dźwięk imuzykę (w) Metody i formy w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 153-161.
  9. Barbara Maciąg-Bebło, Justyna Michalewska (2017) Metoda Dennisona jako metodawspomagająca rozwój dziecka z niepełnosprawnością wieloraką (w) Metody i formy w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 162-172.
  10. Monika Godos, Barbara Szetela, Izabela Zajdel (2017) Rola rodziców wychowaniu dziecka zwadą słuchu (w) Metody i formy w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych - perspektywa life-span, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 195-205.
 4. Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej, Barłóg, M. Kokoszka, Wyd. UR Rzeszów, 2019
  1. Marzena Baran (2019) Gotowość kandydatów na nauczycieli do edukacji inkluzyjnej w szkole ogólnodostępnej (w) Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej, K. Barłóg, M. Kokoszka, Wyd. UR Rzeszów, s. 98-113.
  2. Maciej Kokoszka (2019) Edukacja w procesie readaptacji społecznej skazanych (w) Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej, K. Barłóg, M. Kokoszka, Wyd. UR Rzeszów, s. 114-123.
  3. Klaudia Sabat–Zabłotni (2019) Inkluzja społeczna byłych więźniów- szanse czy bariery w perspektywie przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych (w) Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej, K. Barłóg, M. Kokoszka, Wyd. UR Rzeszów, s. 125-141.
 5. Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, 2019
  1. Joanna Trzyna, Ewa Materna, Janusz Kawa (2019) Wyzwanie, oczekiwanie i funkcje rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów.
  2. Klaudia Sabat–Zabłotni (2019) Jakość życia czyli bezsens, a może sens egzystencji studentów z niepełnosprawnością (na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego) (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 86.
  3. Janusz Kawa, Joanna Trzyna (2019) Poczucie sensu i jakości życia oraz charakter uczestnictwa młodzieży studiującej z niepełnosprawnością w życiu społeczności lokalnej (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 106.
  4. Katarzyna Ginalska-Połomska, Ewelina Ginalska-Rak (2019) Wykształcenie jako jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych sposobów poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 116.
  5. Ewa Materna (2019) Poczucie sensu życia niepełnosprawnych studentów i ryzyko zachorowań suicydalnych (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 182.
  6. Janusz Kawa, Joanna Trzyna (2019) Być albo nie być – dialog niepełnosprawni – pełnosprawni (w) Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością, red. K. Barłóg, Wyd. UR Rzeszów, s. 196.

 

Osiągnięcia KNPiPS:

 • Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie StRuNa w kategorii „Koło Naukowe Roku 2016”;
 • I nagroda dla dr hab. prof. nadzw. UR Krystyny Barłóg w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2016;
 • III nagroda MNiSW dla Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych w Konkursie StRuNa w kategorii: KOŁO NAUKOWE ROKU 2017;
 • I nagroda dla Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych przyznana na Gali Naukowca Uniwersytetu Rzeszowskiego w kategorii: INNOWACYJNY PROJEKT ROKU 2019;
 • I nagroda dla Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych przyznana na Gali Naukowca Uniwersytetu Rzeszowskiego w kategorii: NAJPOPULARNIEJSZE KOŁO ROKU 2019.