Akademickie Koło Naukowe Familiologów

 

Opiekun Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów: dr hab. Urszula Gruca – Miąsik, prof. UR

  Zarząd Akademickiego Koła Naukowego Familiologów w roku 2022/23:

Przewodnicząca – Wiktoria Szołek

Zastępca – Martyna Grabiec

Zastępca –  Marzena Ludera

Zastępca – Damian Płodzień

Skarbnik – Emilia Trzyna

Sekretarz – Katarzyna Fido

Sekcja medialna – Gabriela Szczerba, Aleksandra Rusin

Członkowie:

 1. Gabriela Szczerba
 2. Aleksandra Rusin
 3. Eliza Opalińska
 4. Weronika Szczerba
 5. Radosław Śmierciak
 6. Magdalena Pająk
 7. Aleksandra Łaba
 8. Dominika Traciak
 9. Patrycja Mastaj
 10. Wiktoria Wcisło
 11. Wiktoria Nykiel
 12. Patrycja Rząsa
 13. Gabriela Prajs
 14. Julia Mikłasz
 15. Dominika Hoksa
 16. Weronika Sobota
 17. Julia Cwynar
 18. Olivia Wiatr
 19. Julia Zawojska
 20. Izabela Piątek
 21. Aleksandra Bąk
 22. Samanta Hylińska
 23. Zuzanna Mamroł
 24. Karolina Sołtyk

Nasza misja, cele oraz zadania jakie sobie stawiamy:

Pomoc najuboższym, potrzebującym, rodzinom wielodzietnym, sierotom, ludziom skrzywdzonym przez innych ludzi bądź los - to cel działalności Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów działającego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Familiolodzy rozpoczęli swoją działalność w roku akademickim 2003/2004 (semestr letni) pod kierunkiem dr Urszuli Grucy – Miąsik, która jest po dzień dzisiejszy naszym opiekunem naukowym służącym zawsze dobrym słowem i wsparciem.

Tyle lat aktywności Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów to wiele wspaniałych akcji charytatywnych, osiągnięć naukowych - referaty, publikacje, praca samokształceniowa, liczne uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych, jak również organizacja tychże przedsięwzięć. Nie sposób wymienić wszystkie, gdyż ich mnogość jest dla nas samych imponująca.

Działalność Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów to także My i Nasze odczucia. Z każdym rokiem nowi, chętni członkowie wnoszą w nasze szeregi zapał i chęci do działania, co daje pozostałym wiarę, że ludzie naprawdę chcą bezinteresownie służyć pomocą. Dla każdego z członków Koła Naukowego spotkania, wspólna praca, przygotowania oraz realizacja założonych celów, to nie tylko doświadczenie, próba sprawdzenia siebie, ale przede wszystkim niezapomniane chwile, piękne wspomnienia, a także wspaniali ludzie, którzy swoją kreatywnością, radością i bezinteresowną pomocą sprawiają, że życie ludzkie nabiera wartości i sensu, że na twarzach dzieci z Domu Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego, ludziom samotnym, niepełnosprawnym czy też po prostu zmęczonym życiem i codziennymi problemami pojawia się uśmiech. Spotkania z ludźmi czynią życie bogatszym, a koło naukowe SKNF daje możliwość odnalezienia własnego ja, własnej filozofii życiowej. Nie jesteśmy sami, gdy droga życiowa staje się zbyt trudna.

Niektóre spośród naszych osiągnięć:

Działania naukowe:

 • Czynne uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji: Edukacja. Oczekiwania a rzeczywistość;
 • Czynne uczestnictwo w Konferencji: Kobieto, kim jesteś we współczesnym świecie?oraz współorganizacja tegoż spotkania;
 • Uczestnictwo w wykładzie: Program Pozytywnego Rodzicielstwa;
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Rodzina- tożsamość i siła",

 • organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Rodzina zagrożona dysfunkcjami. Metody pomocy i wsparcia";

Działania charytatywno – pomocowe:

 • Sprzedaż własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych na rzecz podopiecznych Fundacji Mimo Wszystko  przy współpracy Biura Młodych Fundacji Anny Dymnej;
 • Sprzedaż własnoręcznie wykonanych pierników z których dochód umożliwił podopiecznym Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta organizację i animację czasu wolnego;
 • Zbiórki plastykowych nakrętek na rzecz chorych dzieci;
 • Zbiórki do puszek na wybrany cel;
 • Współorganizowanie imprez z okazji Powitania Wakacji i Wizyty Mikołaja dla podopiecznych Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta;
 • Prowadzenie zabaw andrzejkowych dla min. Świetlic socjoterapeutycznych, klas szkolnych;
 • Czynne uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”, jako Wolontariusze i Darczyńcy;

 

 

Działania samokształceniowe:

Organizacja i uczestnictwo w kursach i warsztatach

 • Alternatywne systemy komunikacji, podstawy języka migowego;
 • Mediator – zadania i kompetencje;
 • Podstawy origami
 • Szyfrowanie w podchodach harcerskich i nie tylko
 • Dyskalkulia;
 • Prowadzenie grup profilaktycznych i terapeutycznych.

 

Podjęliśmy współpracę z:

 • Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Barka”;
 • Wolontariatem Studenckim „Projektor”;
 • Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim;
 • Schroniskiem dla Bezdomnych Kobiet w Racławówce;
 • Domem Dziecka w Łące i w Rzeszowie;
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Górnie;
 • Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie;
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Rzeszowie (opracowywanie wyników badań przesiewowych uczniów mających trudności w pisaniu);
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Samorządem Studenckim Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Psychologów – Klanza;
 • Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie.