Seminarium prof. W. Walat

Seminaria doktorskie z zakresu tematycznego:

Funkcjonowanie procesów dydaktycznych w systemach edukacji formalnej i nieformalnej

Seminaria prowadzi kierownik Zakładu Edukacji Nauczycieli dr hab. prof. UR Wojciech Walat wraz zespołem współpracowników.

Celem seminariów jest przygotowanie koncepcji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w ramach dyskusji dotyczących proponowanych rozwiązań problemów związanych z funkcjonowaniem systemów edukacji formalnej i nieformalnej w ramach kształcenia ustawicznego (priorytetowego zadania badawczego Zakładu Edukacji Nauczycieli oraz Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego CTWTP-UR).

 

Harmonogram otwartych seminariów doktorskich w semestrze letnim 2022-2023

Instytut Pedagogiki, sala 113, godz. 14.30-18.00:

16/02/2023 - temat wprowadzający: Metodologia badania kompetencji społecznych nauczycieli akademickich: dr T. Warzocha

09/03/2023 - temat wprowadzający: Metodologia badania twórczych aktywności matematycznych nauczycieli matematyki: dr B. Maj-Tatsis

13/04/2023 - temat wprowadzający: Metodologia badania aktywności uczniów w edukacji pozaformalnej: dr T. Warchoł

18/05/2023 - temat wprowadzający: Temat wprowadzający: Metodologia badania intuicji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym: dr Marta Pytlak

15/06/2023 - temat wprowadzający: Metodologia badania wykorzystania e-learningu w szkole wyższej: dr K. Tuczyński