Seminarium prof. W. Furmanek

Seminaria prowadzi: profesor zw. dr hab. Waldemar Furmanek wraz ze współpracownikami

Sekretarz seminarium: dr Agnieszka Długosz ([email protected])

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Instytut Pedagogiki

 

 

Problematyka seminarium:

Pedagogika wobec przemian cywilizacyjnych

w tym szczególnie następujące syndromy problemów:

  • Pedagogika wartości. Wartości w pedagogice.
  • Humanistyczna pedagogika pracy.
  • Dydaktyka zawodowa, dydaktyka informatyki, dydaktyka techniki

 

Szczegółowe problemy badań nawiązują do problematyki prezentowanej w książkach i publikacjach W. Furmanka. Zachęcam szczególnie do lektury serii prac pod wspólnym tytułem Humanistyczna pedagogika pracy.

- Charakterystyka dyscypliny naukowej. Wyd. UR, Rzeszów 2013

- Praca a jakość życia. Wyd. UR, Rzeszów 2016

- Praca człowieka. Wyd. UR, Rzeszów 2013

- Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Wyd. UR, Rzeszów 2014

- Sytuacje trudne w pracy człowieka. Wyd. UR, Rzeszów 2015

- Współczesność obiektem badań. Wyd. UR, Rzeszów 2014

Wszystkie wymienione książki wydane zostały przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego i są dostępne w Bibliotece Głównej UR oraz w sprzedaży.

 

Cel seminarium

Celem seminariów jest ukierunkowanie procesów samokształceniowych osób zainteresowanych badaniami naukowymi, zmierzających do przygotowania koncepcji rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych oraz koncepcji badań w ramach własnych zainteresowań bądź projektów badawczych dotyczących problemów współczesnej pedagogiki.

 

Organizacja seminarium

Seminarium ma charakter otwarty:

  • jako seminarium doktorskie dla osób zainteresowanych problematyką, także dla osób z poza Uniwersytetu;
  • jako seminarium podoktorskie: dla doktorów pedagogiki przygotowujących i prowadzących badania naukowe z zakresu wyróżnionej problematyki;
  • jako seminarium dla osób zainteresowanych, w tym dla nauczycieli rozmaitego rodzaju szkół zainteresowanych problematyką naukową seminarium.

 

 

Miejsce seminarium:

Wydział Pedagogiczny, ul. Ks. J. Jałowego 24