Seminarium prof. J. Lenart

Seminarium prowadzi DR HAB. PROF. UR JOLANTA LENART

 

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Historia oświaty i wychowania, poradnictwo i doradztwo zawodowe, poradoznawstwo, andragogika.

PROBLEMATYKA SEMINARIUM

 1. Historia oświaty i wychowania w Polsce,
 2. Poradnictwo zawodowe i jego przemiany,
 3. Całożyciowe poradnictwo kariery i jego organizacja,
 4. Jakość życia osób w wieku poprodukcyjnym.

CELE SEMINARIUM

 • Rozwijanie umiejętności związanych z warsztatem naukowym, tj.: formułowania tez naukowych i problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badań, organizacji i prowadzenia badań, analizy wyników badań i literatury naukowej oraz tworzenia tekstu naukowego,
 • Przygotowanie przez uczestników seminarium koncepcji rozprawy doktorskiej,
 • Opracowanie pod kierunkiem opiekuna naukowego rozprawy doktorskiej stanowiącej oryginalne rozwiązanie problemu naukowego z obszaru nauk pedagogicznych,
 • Uzyskanie przez doktorantów stopnia naukowego doktora nauk społecznych  w zakresie pedagogiki.

PROGRAM SEMINARIUM

 • Zapoznanie uczestników z metodologią badań naukowych w naukach społecznych i humanistycznych,
 • Współkonstruowanie koncepcji prac doktorskich, założeń teoretycznych, metodologicznych, podstawy źródłowej,
 • Dyskusja nad fragmentami prac doktorskich prezentowanych przez Doktorantów,
 • Prezentacja tekstów naukowych związanych z problematyką Seminarium, analiza i dyskusja. 

ORGANIZACJA SEMINARIUM

 • Zajęcia będą odbywać się w trybie niestacjonarnym, raz w miesiącu w soboty,
 • Organizatorem Seminarium jest Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium proszone są o kontakt mailowy z prowadzącym: jolalenart@gmail.com