Aktualności

Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym. Bezpłatne studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim

Psychologia edukacyjna - plakat

Uniwersytet Rzeszowski na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje studia podyplomowe kwalifikacyjne pn. „Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym”.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia, którzy ukończyli studia w trybie jednolitym pięcioletnim lub w systemie 3+2 (studia 1. i 2. stopnia na kierunku psychologia) i zawodowo są już związani (lub planują się związać) z systemem oświaty.

Studia prowadzone będą w Instytucie Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów.

Celem studiów jest:

  • wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej,
  • rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju,
  • uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa,
  • nabycie kompetencji służących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Rekrutacja:

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna za pomocą platformy IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów): https://podyplomoweikursy.ur.edu.pl

oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK.
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

Czas trwania: 3 semestry

Rekrutacja trwa od 21 kwietnia 2023 r. (godz.8.00). do 14 maja 2023 r. (godz.23:59)

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie:

https://podyplomowe.ur.edu.pl/pl/studia-podyplomowe/psychologia-edukacyjna-z-przygotowaniem-pedagogicznym

Kontakt: e-mail: rwozowicz@ur.edu.pl, tel.: 17 872 18 16

 

Studia finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki

 

 

 

wstecz