Sekcja Toku Studiów

Studia stacjonarne

mgr Alicja Wiśniowska

e-mail: a.cudo@ur.edu.pl

UR ul. ks. J. Jałowego 24

tel. 17 872 1805

pok. 108

mgr Małgorzata Szela

e-mail: m.szela@ur.edu.pl

mgr Natalia Kucharska

e-mail: nataliak@ur.edu.pl

UR ul. ks. J. Jałowego 24

tel. 17 872 1846

pok. 106

Studia niestacjonarne

mgr Anna Szczepaniec

e-mail: aszczepaniec@ur.edu.pl

UR ul. ks. J. Jałowego 24

tel. 17 872 18 07

pok. 103

mgr inż. Katarzyna Stawarz

e-mail: kstawarz@ur.edu.pl