Sekcja Spraw Socjalnych

mgr Beata Bieda

mgr Marzena Kuna

e-mail: soc.ip.cs@ur.edu.pl

UR ul. ks. J. Jałowego 24

tel. 17 872 1810

pok. 16