Zakład Ustrojów Państw Europejskich

DEPARTMENT OF POLITICAL SYSTEMS OF EUROPEAN STATES

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab.
prof. UR

Viktoriya Serzhanova

Kierownik Zakładu

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 114 A

17 872 1538

vserzhanova@ur.edu.pl

dr

Krystian Nowak

adiunkt

Pt (Fr)

16:30-18:00

ul. Grunwaldzka 13

pok. 114 B

17 872 1539

knowak@ur.edu.pl

dr

Jan Plis

adiunkt

Pt (Fr)

11:45-13:15

ul. Grunwaldzka 13

pok. 114 B

17 872 1539

japlis@ur.edu.pl

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/