Zakład Ustrojów Państw Europejskich

DEPARTMENT OF POLITICAL SYSTEMS OF EUROPEAN STATES

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab.
prof. UR

Viktoriya Serzhanova

Kierownik Zakładu

Dyżur dydaktyczny

Pt. (Fri)

1330-1500

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 22

 

vserzhanova@ur.edu.pl

dr

Krystian Nowak

adiunkt

Dyżur dydaktyczny

 Pt. (Fri)

tydz. A 1445-1615

tydz. B 1300-1430

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 22

 

knowak@ur.edu.pl 

dr

Jan Plis

adiunkt

Dyżur dydaktyczny

Pt. (Fri)

tydz. A 1445-1615

tydz. B 1300-1430

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 22

 

japlis@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/