Zakład Prawa Rzymskiego

DEPARTMENT OF ROMAN LAW

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

ks. dr hab. prof. UR

Piotr Steczkowski

Kierownik Zakładu

 

Ofiar Getta 4/5

pok. 8

17 872 2095

psteczkowski@ur.edu.pl

dr hab. prof. UR

Renata Świrgoń-Skok

Dyrektor INP

 

Ofiar Getta 4/5

pok. 17

17 872 2004

rswirgon@ur.edu.pl

dr. LL.M.

Wojciech J. Kosior

adiunkt

 

Ofiar Getta 4/5
pok. 7

 

wjkosior@ur.edu.pl

mgr

Kamila Pogorzelec

asystent

 

Ofiar Getta 4/5

pok. 7

 

kpogorzelec@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/