Zakład Prawa Karnego Procesowego

DEPARTMENT OF CRIMINAL PROCEEDINGS LAW

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab. prof. UR

Piotr Sowiński

Kierownik Zakładu

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 101

 

psowinski@ur.edu.pl

dr hab. prof. UR

Monika Klejnowska

prof. UR

 

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 22

lub

ul. Grunwaldzka 13

pok. 121

 

mklejnowska@ur.edu.pl

dr hab. prof. UR

Jerzy Nikołajew

prof. UR

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 107

 

jnikolajew@ur.edu.pl

dr

Arita Masłowska

adiunkt

 

 

 

amaslowska@ur.edu.pl

dr

Beata Bachurska

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 120

 

bbachurska@ur.edu.pl

mgr

Daniel Barczak

asystent

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 101

 

dbarczak@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/