Zakład Prawa Karnego

DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab. prof. UR

Anna Golonka

Kierownik Zakładu

 

ul. Kopisto 2A

Budynek A2, pok. 30b

 

agolonka@ur.edu.pl

dr

Katarzyna Czeszejko - Sochacka

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13
pok. 220

 

kczeszejko@ur.edu.pl

dr

Dorota Habrat

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13
pok. 220

 

dhabrat@ur.edu.pl

dr

Małgorzata Trybus

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13
pok. 220

 

mtrybus@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/