Zakład Prawa Gospodarczego

DEPARTMENT OF ECONOMIC LAW

Strona własna Zakładu: https://zphigur.wixsite.com/zphig

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab. prof. UR

Jan Olszewski

Kierownik Zakładu

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 203

 

jolszewski@ur.edu.pl

dr

Beata Sagan

adiunkt

 

 

 

bsagan@ur.edu.pl

dr

Oskar Bróż

asystent

  ul. Grunwaldzka 13

pok. 15

 

obroz@ur.edu.pl

dr

Rajmund Stapiński

asystent

  ul. Grunwaldzka 13

pok. 15

 

rstapinski@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/