Zakład Prawa Gospodarczego

DEPARTMENT OF ECONOMIC LAW

Strona własna Zakładu: https://zphigur.wixsite.com/zphig

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab. prof. UR

Jan Olszewski

Kierownik Zakładu

 

ul. Pigonia 1

bud. Ao, pok. 264 d

 

jolszewski@ur.edu.pl

dr

Beata Sagan

adiunkt

 

 

 

bsagan@ur.edu.pl

mgr

Oskar Bróż

asystent

 

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 22

 

obroz@ur.edu.pl

mgr

Rajmund Stapiński

asystent

 

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 22

 

rstapinski@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/