Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

prof. dr hab.

Elżbieta Ura

Kierownik Zakładu

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 106

 

eura@ur.edu.pl

dr

Ewa Bonusiak

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 115 A

 

ebonusiak@ur.edu.pl

dr

Konrad Kędzierski

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 105

 

kkedzierski@ur.edu.pl

dr

Paulina Ura

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 103

 

pura@ur.edu.pl

dr

Ewa Kubas

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 103

 

ekubas@ur.edu.pl

dr

Bogdan Jaworski

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 105

 

bjaworski@ur.edu.pl

dr

Artur Mazurkiewicz

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 105

 

armazurkiewicz@ur.edu.pl

dr

Karol Hermanowski

adiunkt

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 123

 

khermanowski@ur.edu.pl

mgr

Szymon Dubis

asystent

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 123

 

sdubis@ur.edu.pl

mgr

Grzegorz Łaskawski

asystent

 

ul. Grunwaldzka 13

pok. 123

 

glaskawski@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/