Zakład Nauki Administracji

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION SCIENCE

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab. prof. UR

Agata Barczewska-Dziobek

Kierownik Zakładu

 

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 32

17 872 2084

abarczewska@ur.edu.pl

dr

Anna

Łukaszuk

adiunkt

 

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 29

17 872 2097

alukaszuk@ur.edu.pl

mgr

Izabela Bentkowska-Furman

asystent

 

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 29

17 872 2097

ibentkowska@ur.edu.pl

mgr

Agata Fiołek

asystent

 

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 29

17 872 2097

afiolek@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/