Zakład Nauk Historyczno i Teoretyczno Prawnych

DEPARTMENT OF HISTORICAL SCIENCES AND LEGAL THEORY STUDIES

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab. prof. UR

Artur Łuszczyński

Kierownik Zakładu

Dyżur dydaktyczny

Pt. (Fr)

1345-1515

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 9

17 872 2093

aluszczynski@ur.edu.pl

dr hab. prof. UR

Grzegorz Maroń

prof. UR

Dyżur dydaktyczny

Pn. (Mon)

0800-0930

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 8

 

17 872 2095

gmaron@ur.edu.pl

dr

Marcin Niemczyk

Prodziekan KNS

Dyżur dydaktyczny

Pn. (Mon)

1145-1315

pl. Ofiar Getta

pok. 30

17 872 2082

mniemczyk@ur.edu.pl

dr

Marcin Merkwa

adiunkt

Dyżur dydaktyczny

Pt. (Fr)

1345-1515

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 9

17 872 2093

mmerkwa@ur.edu.pl

mgr

Marta Golowska

asystent

Dyżur dydaktyczny

tydz. A

Czw. (Thu)

0815 -0945

tydz. B

Pt. (Fr)

0945 -1115

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 5

17 872 2094

mgolowska@ur.edu.pl

mgr

Łukasz Szymański

asystent

Dyżur dydaktyczny

Śr. (Wed)

0945-1115

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 5

17 872 2094

lszymanski@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/