Zakład Nauk Historyczno i Teoretyczno Prawnych

DEPARTMENT OF HISTORICAL SCIENCES AND LEGAL THEORY STUDIES

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab. prof. UR

Artur Łuszczyński

Kierownik Zakładu

Dyżur dydaktyczny

Pt. (Fr)

0715-0800 i 1430-1515

Pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 9

17 872 2093

aluszczynski@ur.edu.pl 

dr hab. prof. UR

Grzegorz Maroń

prof. UR

Dyżur dydaktyczny

Pn. (Mon)

0800-0930

Pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 8

 

17 872 2095

gmaron@ur.edu.pl 

dr

Marcin Niemczyk

Prodziekan KNS

Dyżur dydaktyczny

Pn. (Mon)

1130-1300

Dyżur dziekański

Śr. (Wed)

1130-1300

Pl. Ofiar Getta

pok. 30

17 872 2082

mniemczyk@ur.edu.pl 

dr

Marcin Merkwa

adiunkt

Dyżur dydaktyczny

Wt. (Tue)

0800-0930

Pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 9

17 872 2093

mmerkwa@ur.edu.pl 

mgr

Marta Golowska

asystent

Dyżur dydaktyczny

Wt. (Tue)

1000 -1130

Pl. Ofiar Getta 4/5

pok.5

17 872 2094

mgolowska@ur.edu.pl 

mgr

Łukasz Szymański

asystent

Dyżur dydaktyczny

Śr.(Wed)

1315-1445

Ofiar Getta 4/5

pok. 5

17 872 2094

lszymanski@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/