Zakład Historii Państwa i Prawa

DEPARTMENT OF HISTORY OF STATE AND LAW

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

ks. dr hab. prof. UR

Władysław Wlaźlak

Kierownik Zakładu

 

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 22

 

wwlazlak@ur.edu.pl

dr

Ewa Leniart

adiunkt

 

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 22

 

eleniart@ur.edu.pl

dr

Agnieszka Sikorska

adiunkt

 

pl. Ofiar Getta 4/5

pok. 22

 

asikorska@ur.edu.pl

 

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/