Zakład Historii Państwa i Prawa

DEPARTMENT OF HISTORY OF STATE AND LAW

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

ks. dr hab. prof. UR

Władysław Wlaźlak

Kierownik Zakładu

Pt (Fr)

11.30-13.00

ul. Grunwaldzka 13

pok. 116

17 872 1527

wwlazlak@ur.edu.pl

dr

Ewa Leniart

adiunkt

Pon (Mon)

08.00-09.30

ul. Grunwaldzka 13

pok. 115 b

17 872 1528

eleniart@ur.edu.pl

dr

Agnieszka Sikorska

adiunkt

Śr (Wed)

15.00-16.30

ul. Grunwaldzka 13

pok. 115 b

17 872 1528

asikorska@ur.edu.pl

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/