Pracownia Praw Człowieka i Organów Ich Ochrony

LABORATORY OF HUMAN RIGHTS AND THEIR PROTECTION BODIES

Tytuł

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dyżur

Nr pok.

Nr tel.

E-mail

dr hab. prof. UR

Beata Stępień-Załucka

Kierownik Pracowni

Wt (Tue)

15.00-16.30

ul. Grunwaldzka 13

pok. 107

17 872 1511

bestepien@ur.edu.pl

dr

Joanna Uliasz

adiunkt

Wt (Tue)

10.00-11.30

ul. Grunwaldzka 13

pok. 107

17 872 1511

juliasz@ur.edu.pl

Publikacje Naukowe pracowników Zakładu znajdują się na stronie Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR: http://bibliografia.ur.edu.pl/new/01/