Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Negocjacje i Mediacje

 

Opis studiów:

Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych, i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań. Rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania. Skuteczne zarządzanie emocjami własnymi i otoczenia. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia negocjacji lub mediacji w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych (m. in. negocjacji politycznych, handlowych, integracyjnych, a także mediacji policyjnych, w sprawach administracyjnych itd.). Jak również konstruowania ugód mediacyjnych.

 

Adresaci studiów:absolwenci studiów wyższych (w szczególności absolwenci: prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki ,resocjalizacji, ekonomii oraz zarządzania)

 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
 • osoby zaangażowane w działalność związkową
 • pracownicy pomocy społecznej
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych, pedagogów szkolnych
 • kuratorzy sądowi
 • prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni)
 • menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach
 • funkcjonariusze Policji
 • funkcjonariusze Straży Granicznej
 • żołnierzy Wojska Polskiego
 • funkcjonariusze Służby Więziennej 
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej

 

W programie studiów znajdują się  między innymi:

 • Podstawy mediacji i negocjacji
 • Pojęcie i sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem.
 • Strategie i techniki negocjacyjne.
 • Obszary i rodzaje negocjacji.
 • Obszary i rodzaje mediacji.
 • Konstruowanie ugód i umów przez mediatora w sprawach cywilnych.
 • Mediacja w prawie pracy.
 • Mediacja w sprawach rodzinnych.
 • Mediacja w sprawach karnych.

 

Obsada kadrowa:

dr hab. J. Plis, prof. UR

dr hab. M. Klejnowska, prof. UR

dr hab. J. Olszewski, prof. UR

dr hab. G. Maroń, prof. UR

dr A. Arkuszewska

dr J. Łukasiewicz

dr Jan Plis

dr M. Bosak-Sojka

mgr T. Serafin

 

Zasady rekrutacji:

   Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, do 30 września 2019 r. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Wymagania wstępne dla kandydatów to dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z sytemu elektronicznego),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 

   Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności).

   O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Opłata za studia: 3500 zł (płatne w dwóch ratach po 1750,00 zł za semestr)

 

Kontakt:

Specjalista ds. administracyjnych

mgr Joanna Bocheńska

tel. 17 872 14 82

email: jbochenska@ur.edu.pl