Akademickie Centrum Doskonalenia Administracji

     W dniu 1 czerwca 2015 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego na dawnym Wydziale Prawa i Administracji powstało Akademickie Centrum Doskonalenia Administracji. Na kierownika Centrum J.M. Rektor powołał Panią Prof. dr hab. Elżbietę Urę, która na swojego zastępcę wyznaczyła Panią dr Ewę Bonusiak. Podstawowym zadaniem powstałego Centrum jest prowadzenie działalności naukowej i praktycznej w zakresie podnoszenia jakości działania administracji publicznej przez doskonalenie kadr administracji i poprawę efektywności jej działania. Ponadto Centrum stawia sobie za cel koordynowanie i wzbogacanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu oraz wdrażanie kształcenia praktycznego przez prowadzenie zajęć praktycznych, warsztatów, kursów i szkoleń dla studentów, absolwentów urzędników i innych grup.