Kierunek Prawo

Rafał Puchalski

Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Marcin Cichulski

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

Bartosz Opaliński

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

Dariusz Matusiak

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Karol Kucaj

p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie

Adam Hamryszczak

Prezes Zarządu Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka